آیا مصرف این نوع شوینده برای شستشوی صورت و دست پس از رفتن به دستشویی مجاز است؟

بله- هیچ مشکلی وجود ندارد.